Dyrektor Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia w Krakowie z siedzibą ul. Kobierzyńska 165 lok. 4 oraz oddziałem ul. Radzikowskiego 47b informuje o REKRUTACJI do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Informujemy, iż zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnegow dniach 19 – 28 lutego 2023 r. można złożyć potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej dzieci już uczęszczających do Publicznego Przedszkola Wesoła Ciuchcia w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 165 lok. 4 w Krakowie oraz oddziału przedszkola przy ul. Radzikowskiego 47b w Krakowie.

Zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 w terminie 1-29 marca 2024 r. 

Przyjmowanie kart zgłoszeniowych do przedszkola odbywa się bezpośrednio w siedzibie Przedszkola ul. Kobierzyńska 165 lok. 4 oraz oddziale ul. Radzikowskiego 47b lub poprzez przesłanie czytelnego skanu/zdjęcia dokumentów rekrutacyjnych oraz załączników na adres mailowy przedszkola – biuro@wesola-ciuchcia.pl w przypadku ul. Kobierzyńskiej 165 lok. 4,
 radzikowskiego@wesola-ciuchcia.pl w przypadku oddziału przy ul. Radzikowskiego 47b.

Dokumenty do pobrania poniżej: